پورتال golestan
اخبار مهم:
ارائه خدمات سوادآموزي

عنوان خدمت:

ارائه خدمات سوادآموزي ( مديريت امور نهضت سواد آموزي )

شناسه خدمت:

 18011268000

نوع خدمت              خدمت به شهروندان (G2C)  

شرح خدمت:

مدارک مورد نیاز:

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 

ساعت ارائه خدمت:

ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری:

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

-

-

-

-

-

-

نحوه ی دسترسی به خدمت

 

     اینترنتی

    پست الکترونیکی

    تلفن گویا یا مراکز تماس

    تلفن همراه

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه