پورتال golestan
اخبار مهم:
دانشجویان فارغ التحصـیل ورودي 92 در زمان مقرر برای ساماندهی نیروی انسانی حضورداشته باشند

با عنایت به فارغ التحصـیلی دانشجویان ورودي 92 تا پایان شـهریورماه و لزوم برنامه ریزي در جهت سازماندهی و تعیین محل خـدمت، به اطلاع می رسد فارغ التحصیلان محترم مطابق برنامه زمان بندي ذیل در موعد مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند. بدیهی است در صورت عدم حضور ، سازماندهی به صورت غیابی انجام خواهد شد .

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه