پورتال golestan
اخبار مهم:
فراخوان مقاله ي گفتار و زبان در كودكان با نيازهاي ويژه

رشد و اختلال هاي گفتار وزبان واختلال هاي همراه

سواد آموزي در دانش آموزان با نيازهاي ويژه

ارزيابي ،تشخيص وبرنامه هاي مداخله اي براي اختلال هاي گفتار وزبان

دوزبانگي وچند زبانگي در دانش آموزان با نيازهاي ويژه

سياست گذاري و برنامه ريزي زباني براي دانش آموزان با نياز هاي ويژه

مهلت ارسال مقاله كامل : 31 شهريور 95

اعلام نتايج داوري مقاله : 20 مهر 95

نشاني دبيرخانه همايش : تهران -خيابان شهيد سپهبد قرني -خيابان سپند غربي -شماره 26 -پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش -پژوهشكده

كودكان استثنايي .

تلفن: 1- 88804570 پست الكترونيكي research.zaban@gmail.com

براي كسب اطلاعات بيشتر به نشاني w.w.w.ric.ir مراجعه فرماييد

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه